POLITIKA IMS

 


Společnost GA PROFI TREX, s.r.o. je leader v oblasti výroby, prodeje a servisu chemických technologií pro povrchové úpravy a průmyslové čištění ve střední Evropě.


Strategie:

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci • Rozsáhlé know-how • Dlouholeté oborové zkušenosti • Vlastní výrobní a logistický závod • Moderní laboratoře
To jsou naše hlavní nástroje k dosažení vedoucího postavení na trhu chemických technologií pro povrchové úpravy a průmyslové čištění.


Motto:

Spokojený zákazník je zárukou prosperity firmy ⇒ Prosperující firma je zárukou spokojenosti pracovníků ⇒ Spokojený a aktivní pracovník je zárukou spokojnosti zákazníků.


Zásady a cíle organizace jsou především:

 • Důsledné dodržování příslušných právních předpisů ČR.
 • Dodržování termínu dodávek a jakostních parametrů výrobků a služeb.
 • Neustálá inovace produktů a služeb s cílem uspokojit požadavky našich zákazníků.
 • Každodenní uplatňování etiky podnikání a férového přístupu k našim obchodním partnerům a zaměstnancům na bázi „win-win“.
 • Odmítání jakýchkoliv korupčních praktik.
 • Rozvoj a zlepšování vztahů se současnými i potenciálními zákazníky.
 • Nepřetržitý rozvoj tvůrčích schopností všech našich zaměstnanců a prosazování týmové práce na všech úrovních i napříč organizací.
 • Kontinuální zvyšování efektivity procesů a to zejména uplatněním systémových požadavků.


Standardy řízení kvality:

 • Nastavení parametrů pro všechny ukazatele kvality důležité pro zákazníka, a to od surovin, přes výrobu, skladování až po expedici.
 • Monitorování parametrů kvality. Jen produkt splňující stanovené parametry smí být expedován.
 • Každý zaměstnanec na jakékoliv funkční pozici odpovídá za kvalitu odvedené práce.
 • Našimi obchodními partnery jsou dodavatelé s ověřenou kvalitou a schopnostmi.
 • Nasloucháme názorům a požadavkům zákazníků, zaměstnanců a partnerů.
 • Investujeme do rozvoje technologií, procesů a zaměstnanců.


Přístup k životnímu prostředí:

 • Usilujeme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí a posilujeme systém prevence znečišťování.
 • Investujeme do nových technologií podporující ekologický provoz, zejména pak snižování spotřeby energií, neobnovitelných zdrojů, vody, ale také snižováním celkového objemu výrobních odpadů.
 • Všichni zaměstnanci jsou neustálou osvětou vedeni k zvyšování kvality životního prostředí a uvědomění si své role v životním prostředí.


Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Prioritou je respektování základních lidských práv založené na bezpečném pracovním prostředí pro všechny naše zaměstnance, smluvní partnery a návštěvníky.
 • Podporujeme systematický a důsledný přístup všech zaměstnanců k identifikaci zdravotních a bezpečnostních rizik, a to zejména pro prevenci.
 • Přijímáme opatření k minimalizaci identifikovaných rizik. Tato opatření zahrnují např. použití technologií a bezpečnostního vybavení, školení a výcvik.