ANALYTICKÁ LABORATOŘ

 


Naše moderní analytická laboratoř zajišťuje vstupní kontrolu surovin a výstupní kontrolu výrobků a flexibilní analytickou podporu při řešení servisních zásahů.

Zákazníkům nabízíme:

 • širokou škálu tradičních titračních a fyzikálních metod
 • HPLC stanovení přísad v lázních
  (zinkovací lázně, niklovací lázně, Zn-Ni)
 • AAS stanovení kovů v lázních, pasivacích a odpadních vodách
  (Al, Co, Cu, Cr, Fe, Ca, Mg, K, Na, Ni, Zn)
 • stanovení aniontů v lázních, pasivacích a odpadních vodách
  (chloridy, dusičnany, sírany a další)
 • školící kurzy pro laboranty provozů PÚ (titrace, obecná analytika)

Mezi naše laboratorní zařízení patří například:

 • SFC-MS:             Acquity UPC2 + PDA + Acquity QDa (Waters)
 • LC-MS                 Arc HPLC + 2998 PDA + Acquity QDa (Waters)
 • LC:                       Alliance 2695 + 2489 (Waters)
 • CE:                       7100 CE System, 2x  (Agilent Technologies)
 • AAS:                    SavantAA (GBC Scientific Equipment)