MATERIÁLOVÁ LABORATOŘ

 


Naše moderní materiálová laboratoř zajišťuje metalografický servis a korozní testování.
Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Zákazníkům nabízíme:

  • kompletní metalografii povrchově upravených dílců, PCB, ocelí, hliníku, plastů a dalších materiálů
  • snímkování na světelných mikroskopech
  • snímkování na elektronovém mikroskopu včetně EDS mikroanalýzy
  • měření tlouštěk a složení povlaků (XRF)
  • stopovou analýzu RoHS, WEEE (XRF)
  • analýzu komplexních vícevrstvých povlaků (metalografie, SEM/EDS, XRF)
  • korozní testování NSS dle ISO 9227
  • identifikaci vad základního materiálu dílců v provozech PÚ
  • návrh nápravných opatření v provozech PÚ
  • školící kurzy pro laboranty provozů PÚ (korozní testy, základní vady a jejich projevy)

Laboratoř disponuje moderním přístrojovým vybavením:

Metalografie           Struers Tegramin-30, Struers Labotom-5, Struers Citopress-1
Mikroskopie            Leica DM 4000 M, Leica M 165 C, Carl Zeiss Jena Neophot 32
Korozní komory      Liebisch S 400 M-TR (3x), Liebisch KB 300 (Kesternich)
SEM                          ZEISS EVO 50 XVP
EDS                          Bruker XFlash 6|30 (Quantax 200) – Prvková mikroanalýza pro SEM
XRF                          Fischerscope X-RAY XDV – Měření tloušťky a složení povlaků, stopová analýza RoHS & WEEE, analýza vícevrstvých povlaků