PASIVAČNÍ PŘÍPRAVKY

 


Tenkovrstvé pasivace s kobaltem

 • BluPas EM – standardní modrá pasivace
 • BluPas XM2 – pasivace extra modrá

Silnovrstvé pasivace s kobaltem i bez kobaltu

 • UltraPas CS1 – standardní silnovrstvá pasivace
 • UltraPas CS2 – nízkoteplotní silnovrstvá pasivace
 • UltraPas CX1 – iridiscentní pasivace na ZN, vhodná na brzdové dílce
 • UltraPas CX2 – iridiscentní pasivace na Zn a Zn-Ni
 • UltraPas CX3 – iridiscentní pasivace na Zn, vhodná pro tepelné zpracování
 • UltraPas CF1 – bezkobaltová pasivace na Zn a Zn-Ni
 • UltraPas CF2 – modrá bezkobaltová pasivace na Zn-Ni

Černé pasivace pro zinek a Zn-Ni

 • UltraPas ZnNi 118 – bezkobaltová černá pasivace pro alkalický Zn-Ni
 • UltraPas Zn 130 – černá pasivace pro alkalický Zn

Žlutá pasivace pro Zn

 • SolarPas Yellow – žlutá pasivace na zinek

Široká nabídka pomocných přípravků – pro trubkové dílce, pro barevné kovy

 • Inhibitor Fe – inhibitor rozpouštění železa v pasivacích
 • Inhibitor GS – mezioperační inhibitor pro kontinuální pokov
 • InhiTrex CU – dočasná ochrana vrstev Cu, Ni, Ag, Fe a dalších
 • InhiTrex FC8 – finální úprava trubkových dílců
 • InhiTrex FC9 – finální úprava trubkových dílců