Hodnocení spokojenosti

Vynikající (5) Velmi dobrá (4) Dobrá(3) Dostatečná (2) Nedostačná (1)
Kvalita výrobků
Kvalita technického servisu
Kvalita dokumentace
Pružnost dodávek
Cena a platební podmínky