POLITYKA IMS

 


Firma GA PROFI TREX, s.r.o. jest liderem w produkcji, sprzedaży i serwisie technologii chemicznych do galwanotechnicznej obróbki powierzchni i przemysłowego mycia w Europie Środkowej.


Strategia:

Wtsoko wykwalifikowani pracownicy · Rozległe know-how · Wieloletnie doświadczenie w branży·
Własna produkcja i logistyka · Nowoczesne laboratoria
Są to nasze główne narzędzia do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku technologii galwanicznych do
obróbki powierzchni i mycia przemysłowego.


Motto:

Zadowolony klient jest gwarancją dobrobytu firmy ⇒ Rozkwit firmy gwarantuje zadowolenie
pracowników ⇒ Zadowolony i aktywny pracownik to gwarancja satysfakcji klienta.


Zasady i cele naszej firmy:

 • Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem CZ,PL EU.
 • Dotrzymywanie terminu dostawy oraz parametrów jakościowych produktów i usług.
 • Ciągła innowacja produktów i usług tak aby sprostać wymaganiom klientów.
 • Stałe stosowanie etykiety uczciwego biznesu w stosunku do naszych partnerów i pracowników na bazie „win-win“.
 • Odrzucenie jakichkolwiek praktyk korupcyjnych.
 • Rozwój i poprawa reklacj z obecnymi jak potencjalnymi klientami.
 • Ciągły rozwój kreatywnych możliwości wszystkich naszych pracowników – promowanie pracy zespołowej na wszystkich poziomach naszej organizacji.
 • Ciągłe zwiększanie wydajności procesów, zwłaszcza poprzez stosowanie wymagań systemowych.


Standardy zarządzania jakością:

 • Ustawienie parametrów jakościowych dla satysfakcji klienta , od materiałow produkcyjnych, przez produkcję, magazynowanie i logistykę.
 • Monitorowanie parametrów jakości. Tylko produkt spełniający określone parametry może być wysyłany.
 • Każdy pracownik na jakielkolwiek pozycji ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy.
 • Nasi dostawcy to partnerzy o sprawdzonej jakości i mozliwościach.
 • Słuchamy opinii i wymagań naszych klientów, pracowników i partnerów.
 • Inwestujemy w rozwój technologii, procesów i pracowników.


Podejście do środowiska naturalnego:

 • Dążymy do ciągłego ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko i wzmacniania systemu zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Inwestujemy w nowe technologie przyjazne dla środowiska, w szczególności zmniejszając zużycie energii, zasoby nieodnawialne, wodę, a także zmniejszające odpady produkcyjne.
 • Wszyscy pracownicy są nieustle szkoleni w polityce ochrony środowiska tak aby uświadomili sobię swoją rolę w środowisku naturalnym.


Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Priorytetem jest poszanowanie podstawowych praw człowieka w oparciu o bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich naszych pracowników, kontrahentów i gości.
 • Wspieramy systematyczne podejście wszystkich naszych pracowników w celu identyfikacji zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie profilaktyki.
 • Podejmujemy działania w celu zminimalizowania zidentyfikowanych zagrożeń. Należą do nich na przykład wykorzystanie technologii odpowiedniego i wyposażenia , szkolenia teoretyczne i praktyczne.