PREPARATY MYCIA PRZEMYSŁOWEGO

 


Alkaliczne odtłuczczanie & odfosforanowanie

  • CleanTrex DF1 – alkaliczne odtłuczczanie & odfosforanowanie
  • CleanTreex BD – preparat do deemulgującii oleju

Natryskowe odtłuszczanie

  • CleanTrex SC1 – natryskowe alkaliczne odtłuczczanie do stali
  • CleanTrex AMW – niskopieniące natryskowe odtłuszczanie do Fe i Al (bez NaOH)
  • CleanTrex RA 13 – preparat do zmiejszenia napięcia powierzchniowego do niskich temperatur
  • CleanTrex RA 18 – preparat do zmiejszenia napięcia powierzchniowego do wysokich temperatur

Preparaty do usuwania farby do stali

  • TrexRemover