PREPARATY DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

 


Odtłuszczania chemiczne – do stali i metali kolorowych

  • CleanTrex C1E – emulgujące alkaliczne odtłuszczanie
  • CleanTrex C2E – standardowe emulgujące alkaliczne odtłuszczanie
  • CleanTrex C2D – standardowe deemulgujące alkaliczne odtłuszczanie do stali i metali kolorowych

Środki powierzchniowo-czynne wspomagające odtłuszczania chemiczne

  • CleanTrex BE – dodatek do wzmocnienia odtłuszczań emulgujących
  • CleanTrex BD2 – dodatek do wzmocnienia odtłuszczań deemulgujących

Elektroodtłuszczania do stali i metali kolorowych

  • CleanTrex E1 – wysoko skoncentrowane alkaliczne odtłuczanie do stali
  • CleanTrex E3 – wysoko skoncentrowane odtłuszczanie alkaliczne

Dodatki do trawienia

  • SurfaTrex M2 – akcelerator trawienie zwiększający szybkość trawienia
  • SurfaTrex M3 – inhibitor trawienia wraz ze zwilżaczem