PASYWACJE

 


Pasywacje cieńkowarstwowe z kobaltem

 • BluPas EM – standardowa pasywacja niebieska
 • BluPas XM2 – pasywacja do Zn mocno niebieska

Grubowarstwowe pasywacje z kobaltem i bez kobaltu

 • UltraPas CS1 – standardowa pasywacja grubowarstwowa
 • UltraPas CS2 – niskotemperaturowa pasywacja grubowarstwowa
 • UltraPas CX1 –  opalizująca pasywacja do cynku, z zastosowanim do układów hamulcowych
 • UltraPas CX2 – grubowarstowa pasywacja do Zn a Zn-Ni
 • UltraPas CX3 – opalizująca pasywacja do cynku, odpowiednia dla procesów wygrzewania
 • UltraPas CF1 – pasywacja bez zawartości kobaltu do Zn i Zn-Ni
 • UltraPas CF2 – niebieska pasywacja bez zawartości kobaltu do Zn-Ni

Czarne pasywacje do Zn i Zn-Ni

 • UltraPas ZnNi 118 – czarna pasywacja o zwiększonej wytrzymałości do alkalicznego Zn-Ni, bez zawartości kobaltu
 • UltraPas Zn 130 – czarna pasywacja o zwiększonej wytrzymałości do alkalicznego Zn

Pasywacja żółta Cr+3

 • SolarPas Yellow – pasywacja żółta Cr+3

Preparaty pomocnicze – inhibitory

 • Inhibitor Fe – inhibitor do pasywacji Cr+3
 • Inhibitor GS – inhibitor do miedzyoperacyjnej ochrony materiału do linii niklowych
 • InhiTrex CU – tymczasowa ochrona warstw Cu, Ni, Ag, Fe i innych
 • InhiTrex FC8 – inhibitor korozji do niepokrytych powierzchni
 • InhiTrex FC9 – inhibitor korozji do niepokrytych powierzchni