LABORATORIUM MATERIAŁOWE

 


Nasze nowoczesne laboratorium materiałowe zapewnia usługi metalograficzne oraz badania korozyjne.
Laboratorium jest akredytowane w odniesieniu do ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Klientom oferujemy :

  • Pełną metalografię detali poddany obróbce galwanicznej PCB, stalowych, aluminiowych, tworzyw sztucznych i innych materiałów
  • Skanowaniena mikroskopach świetlnych
  • Skanowanie pod mikroskopem elektronowym, w tym mikroanaliza EDS
  • Pomiar grubości i składu powłok (XRF)
  • Analizę stopowa RoHS, WEEE (XRF)
  • Analizę złożonych powłok wielowarstwowych (metalografia, SEM/EDS, XRF)
  • Komorę solną NSS dle ISO 9227
  • Identyfikację wad materiałowych detali zleconych przez klientów
  • propozycję działań naprawczych dla detali zawierających wady
  • Szkolenia i kursy dla innych pracowników laboratorów (badania korozyjne, podstawowe wady i ich przejawy)

Laboratorium posiada nowoczesny sprzęt:

Metalografia                  Struers Tegramin-30, Struers Labotom-5, Struers Citopress-1
Mikroskopy                    Leica DM 4000 M, Leica M 165 C, Carl Zeiss Jena Neophot 32
Komora solna                Liebisch S 400 M-TR (3x)
Kesternich                     Liebisch KB 300
SEM                                 ZEISS EVO 50 XVP
EDS                                  Bruker XFlash 6|30 (Quantax 200) – Mikro analiza elementarna SEM
XRF                                  Fischerscope X-RAY XDV – Pomiary grubości i składu powłok, analiza stopowa RoHS i WEEE, analiza powłok wielowarstwowych